Filozofie a hodnoty

"Naší misí je vyrábět produkty nejvyšší kvality za konkurenční ceny a tím si zajistit dlouhodobý úspěch našeho provozu."

Printer-friendly version PDF version

FILOZOFIE


Placing a filter

Dosažení tohoto cíle je opravdovým měřítkem naší práce. S tímto společným cílem se každý zaměstnanec AFSI stává aktivním účastníkem, abychom zajistili stálou společnou prosperitu.

AFSI respektuje, že náš tým se skládá z jednotlivců s jedinečnými zájmy, schopnostmi, potřebami a ideály. Proto poskytujeme pracovní prostředí, které oceňuje tuto individualitu tím, že poskytuje smysluplné příležitosti pro osobní rozvoj, vycházející ze schopností a přání každého jednotlivce.

V souladu s touto filozofií AFSI vybírá a povyšuje členy týmu na základě jejich dovedností, schopností a touhy pracovat v harmonii s ostatními jednotlivci.

Dále poskytujeme odměnu a benefitové programy, které jsou konkurenční v našem průmyslu a oblasti.  

Atmosféra s otevřenou a upřímnou komunikací je klíčová pro úspěch, ať už individuální či úspěch celé společnosti. Jako společnost se snažíme sdílet informace a vytvářet bezpečné prostředí pro nové nápady, poznámky, návrhy a obavy. Tím se zajišťuje rychlé řešení problémů.

Každý člen týmu si zaslouží být osloven přímo jako jednotlivec s právem mluvit sám za sebe. Náš přístup umožňuje tuto příležitost každému zaměstnanci a díky tomuto přesvědčení cíle AFSI a členů našeho týmu mohou být realizovány.

 

 

Základní hodnoty


 

Zatímco jsou naše výrobní standardy konkurenceschopné na světových trzích, AFSI si stejně tak uvědomuje důležitost bezpečnosti, zapojení, morálky a respektu..
Tyto hodnoty se odráží ve všem, co děláme – od našich produktů až po lidi a společnost..

BEZPEČNOST (SAFETY)

Bezpečnost je vždy na prvním místě, bez výjimky. AFSI záleží na bezpečnosti a dobrém zázemí našich pracovníků a komunity. Kvůli tomu neustále hodnotíme naše postupy a procesy, abychom eliminovali rizika pro životní prostředí. 

Součástí této snahy je, že nabízíme školení bezpečnosti práce a jsme hrdí, že jsme obdrželi pět ocenění za bezpečnost práce.

ZÁVAZEK (COMMITMENT)

Závazek je páteří AFSI a odráží se ve všem, co děláme. Důkazem je neustálé zlepšování našich produktů, služeb a postupů. Nikdy nepřestaneme usilovat o to být nejlepší. Jen díky plnému zapojení našich zaměstnanců můžeme zaručit plnou spokojenost zaměstnanců i zákazníků. 

MORÁLKA (INTEGRITY)

Morálkou rozumíme dělání vždy té správné věci, bez ohledu na okolnosti či diváky a přijímání vlastní odpovědnosti. AFSI je hrdé na vynikající pověst ohledně morálky, která trvá už téměř třicet let. 

RESPEKT (RESPECT)

Náš tým se skládá z mnoha různých jedinců z různých prostředí s různými názory. Abychom ctili tyto hodnoty, podporujeme a povzbuzujeme jedinečné příspěvky a udržujeme atmosféru úcty k ostatním.

Pro více informací je ke stažení Etický kodex AFSI.

 

Politika Integrovaného Systému Managementu


Společnost AFSI Europe s.r.o. má zaveden Integrovaný Systém Managementu dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001