Domů

VÝJIMEČNOST AFSI FILTRŮ

Acrylic Beading

AKRYLÁTOVÉ LEPENÍ

Zabraňuje městnání a zvětšuje využitelnou povrchovou plochu média.

Spiral Roving

ROVING

Omezuje natahování skladů a opotřebení, maximalizuje využití povrchu média, a zvyšuje zachycování kontaminujících látek

Molded End Cap

ODLÉVANÁ VÍČKA

Vyrobená z jednoho kusu, aby nedocházelo k únikům kapaliny

Non Metallic Center Tube

NEMETALICKÉ STŘEDOVÉ TRUBKY

Silnější než kov a maximalizují čistotu

VÍTEJTE

Advanced Filtration Systems Inc. (AFSI) byla založena v roce 1986 a je lídrem v oboru navrhování a výroby vysoce výkonných kapalinových filtrů. Naši konkurenci dokážeme zastínit díky našim hodnotám a významným výhodám.
DOZVĚDĚT SE VÍCE

PROHLÍDKY

V provozní době od pondělí do pátku nabízíme prohlídky našich prostor. Tyto prohlídky je nutné si rezervovat. Přijďte zjistit, proč jsou filtry AFSI ty jediné filtry, kterým byste měli důvěřovat ve vašem vybavení.
POŽÁDAT O PROHLÍDKU

KARIÉRA

Respektujeme zaměstnance jako jednotlivce s individuálními zájmy, schopnostmi, potřebami a hodnotami. Nabízíme pracovní prostředí, které uznává tuto individualitu a poskytuje smysluplnou příležitost pro osobní rozvoj a spokojenost vycházející ze schopností a přání.
PROHLÉDNOUT PRACOVNÍ POZICE

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců a zvyšování jejich odborných kompetencí, registrační číslo CZ. 03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004730, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly.


Registrační číslo:  CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004730
Název projektu:  „Cestou systematického vzdělávání ke kvalitnější a systematičtější práci v AFSI“ 

Projekt „Cestou systematického vzdělávání ke kvalitnější a systematičtější práci v AFSI“  je spolufinancován Evropskou unií. Hlavním cílem je zkvalitnění, zefektivnění a následná aplikace dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců společnosti AFSI Europe s.r.o. , které zajistí posílení jejich adaptability v rámci podniku, zvýšení kvalifikace a napomůže udržitelnosti zaměstnanců na trhu práce.